+  Ürün kalitemiz, güvenilirliğimiz ve tecrübemiz ile Türkiye ve Dünya pazarında rekabet edebilir olmak,

+ Müşteri odaklı kalite anlayışını tüm organizasyona benimsetmek,

+ Gerekli teknolojik yatırımları planlayarak ve bununla ilgili eğitimleri sağlayarak üretim verimliliğini sürekli iyileştirmek,

+ Kalitenin; firmamız için ulaşılan ve korunan bir düzey değil, dünyanın gelişimine paralel olarak şekillenen koşullara göre değişen ve yenilenen bir hedef olmasını sağlamak,

+ Üretim yöntemlerimizi, müşterilerimize uygulama kolaylığı sağlamak amacı ile sürekli yenilemek ve geliştirmek,

+ Müşterilerimiz nezdinde sağladığımız güvenin, büyük bir sermaye olduğunun bilincinde olmak ve bu anlayışla duyulan güveni koruyarak, her geçen gün daha da arttırmak,

+  Faaliyetlerimiz dolayısıyla sorumlusu olduğumuz yasalara ve mevzuatlara tavizsiz uymak,

+  Tüm çalışanlarımıza gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlamayı temel görev olarak benimsemek

+  Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek,

+  Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek için gerekli tedbirleri almak ve bu sayede canlı hayatı olumsuz etkilememek,

+  Kalite, İSG & Çevre Yönetim Sistemleri standartlarından taviz vermeden sürekli iyileştirmeyi sağlamak.

iso-9001-2015

ISO Politikası

(Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu)

İNTERPLAST KİMYA olarak, şirketimizin hedeflerine ulaşmak ve müşteri beklentilerini karşılamak için ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nce açıkça tanımlanmış olan etkili yönetim kontrollerini uygulamak ve sürdürmek için kararlı bir şekilde çalışırız. Bu kontroller, yetki yönetimi, sorumluluk ve sorunları çözmek için düzeltici önlem alma becerisini içerir. Ekipman ve personel becerilerinin planlanması ve gözden geçirilmesinin, sözleşme gereklerinin yerine getirilmesini ve imalat başlamadan önce önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlayan bir standarda uygun olduğunu göstermek için ISO standardına sistematik bir yaklaşım kazandık. Müşteri odaklı ve çevreye duyarlı olan, işimizin her alanında performansımızı geliştiren bir üretici olmayı taahhüt ediyoruz.

ISG Politikası

(İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ)

İnterplast, üretim anlayışı kapsamında dünyada uygulanan Proaktif ve Yalın İş Güvenliği 7 adım yaklaşımını kullanarak, işletme sınırları dâhilindeki tüm güvenli/güvensiz çalışma alanlarında iş güvenliği kültürü yaratarak, iş kazası sonucu yaralanma ve sağlık bozulmalarından korumayı amaçlamaktadır.
Ayrıca, İş Sağlığı ve Güvenliği(İSG) Politikası yönetim sistemini kullanarak, sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığını hedeflemektedir.

Bu kapsamda İnterplast;

• İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal yükümlülükleri karşılamayı,

• İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemeyi,

• Risk Değerlendirmesi ve Risk Düzeyi Azaltma çalışmalarına istisnasız katılım için hedefler koymayı,

• İş sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü iyileştirerek, sürdürülebilir “Sıfır İş Kazası” hedefine ulaşmayı taahhüt etmektedir.

Sürdürülebilirlik için, düzenli olarak Sağlık ve Güvenlik konuları hakkında aylık olarak eğitimler verilir (her çalışan için 12 saat / yıl) ve güvenlik kültürünün benimsenmesini sağlar. Bu eğitimlere ek olarak, iş istasyonları ve ekipmanların proses simülasyonlarıyla çalışma alanı tehlikelerinin çalışanlara gösterilerek; farkındalığın yükseltilmesi hedeflenir. Her üretim birimi için özel tasarlanmış olan bu eğitim alanlarında çalışanlar, potansiyel üretim tehlikeleri ve bunlara karşı nasıl önlemlerin olması gerektiğini öğrenirler. Bu alanlarda, kişisel koruyucu ekipman (KKE) önemini vurgulayan bir çok piktogramlar kullanılır. KKE’lerin kullanımı çalışanlara uygulamalı olarak gösterilmektedir.

BGYS

(Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası)

İnterplast Bilgi Güvenliği;

İnterplast kurum itibarının ve güvenilirliğinin korunmasını,

Firmamıza, müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişebilirlik üzerindeki risklerin farkındalığını sağlamak ve her türlü risk yönetiminin profesyonel olarak başarıyla yürütülmesini,

Temel iş faaliyetlerinin mümkün olan en az kesinti ile devam etmesi amacıyla, bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanmasını,

Çalışanlarımızın sürekli gelişimi için etkin eğitimler ile yüksek farkındalık yaratılmasını,

Üçüncü taraflar ile yapılan sözleşmelere uygunluğun tahsis edilmesini ve gerekli teknik güvenlik kontrollerinin aktif olarak uygulanmasını,

Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak yeni risklerin oluşumuna engel olunmasını hedefler.

Çevre Politikası

Çevre dostu ürünlerin ve üretim proseslerinin, endüstrimizin ve dünyanın geleceği için hayati önem taşıdığının farkındayız. Bu nedenle; İnterplast, proaktif çevre ve enerji yönetim sistemleri uygulamayı ve geliştirmeyi amaç haline getirmiştir. Daha az çevresel etkiye sahip ve daha fazla geri dönüşüm imkanı olan malzeme kullanarak; enerji ve su tüketimlerini, atık oluşumunu, su ve hava emisyonlarını en aza indirmeyi hedefler. Her türlü atık oluşumunun bağlı olduğu tüm yasal ve diğer gereklilikler ile uluslararası işletme standartlarına uyumlu bir şekilde çalışmak, bizim önemli bir sorumluluğumuz ve benimsediğimiz görevimizdir.