Hakkımızda

Hakkımızda

INTERPLAST KİMYA, 40 yılı aşkın süredir yüksek kalite, hızlı servis, kazan-kazan fiyatlandırma stratejisi ve müşteri odaklı memnuniyet politikaları ile suni deri ve tekstil kaplama sektörlerinde lider bir şirket konumundadır.

Geçmiş tecrübelerinden yararlanarak elde ettiği ekonomik başarısını, kimya teknolojisi ile birleştirmiştir. İnovatif ürün kompozisyonu ile yapılanmış, Türkiye’deki ilk finish (apre) ve poliüretan üreticisi olmayı başarmış, sürdürülebilir gelecek hedefi benimseyen, dinamik bir firmadır.

Hakkımızda

INTERPLAST KİMYA, 40 yılı aşkın süredir yüksek kalite, hızlı servis, kazan-kazan fiyatlandırma stratejisi ve müşteri odaklı memnuniyet politikaları ile suni deri ve tekstil kaplama sektörlerinde lider bir şirket konumundadır.

Geçmiş tecrübelerinden yararlanarak elde ettiği ekonomik başarısını, kimya teknolojisi ile birleştirmiştir. İnovatif ürün kompozisyonu ile yapılanmış, Türkiye’deki ilk finish (apre) ve poliüretan üreticisi olmayı başarmış, sürdürülebilir gelecek hedefi benimseyen, dinamik bir firmadır.

İşimizde uzmanız

İşimizi en iyi şekilde yapmamızı sağlayacak insan kaynağına, teknik bilgiye ve donanıma sahibiz. Kuruluşumuz, hem basit talep eğrisi üzerine eğilmek hem de değişen pazara duyarlı olmak için tasarlanmıştır. Bu sayede rekabet gücümüzü artırır, kurumsal uygulamalarımız ile örnek teşkil eder ve fark yaratırız. Kurumumuzun stratejisini ve yönünü bilir, aldığımız her karar ve aksiyonda bunu dikkate alırız.

Sürekli gelişimi
destekleriz

Meraklı, katılımcı ve paylaşımcıyız. Öğrenen ve sürekli gelişip kendini yenileyen yüksek performanslı bir kadro ile fark yaratmak için yılmadan çalışırız. Gelecekteki pazara yönelik, bir sonraki adımın özel ihtiyaçlarını karşılamak için müşterilerimiz ile ortaklık içinde çalışırız. Yenilikçi ve yaratıcıyız.

Müşterimize
değer yaratırız

Ürettiğimiz her ürün için yüksek kalite ve hizmeti müşterilerimize sunar, ortaklarımızın iş alanlarını ve kritik taleplerini en hızlı şekilde anlar, ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve gerektiğinde iş yapış biçimimizi yeniden tasarlarız.

Başarıyı hedefler ve
ona ulaşırız

Sorumluluk alır, sonuca giden yolda yüksek motivasyonla çalışırız. Hedeflerimizi yüksek tutar ve zamanın gereklerini takip eder, müşterilerimizi dinler yeni fikir ve girişimlere destek vererek, hedeflerimize ulaşırız. Çözüm odaklı çalışma prensiplerimizle fırsat yaratmaktan ve problem çözmekten zevk alırız.

Kalite Politikası

Interplast Kimya A.Ş olarak;

Çevre Ve insan odaklı Politikalarımız gereği; Kalite, Yönetim çevre, iş sağlığı ve güvenliği ve Müşteri Sistemleri doğrultusunda;

İlgili yasalara uyum çerçevesinde;

+ Riskleri etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,

+ İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmayı,

+ Şirket performansı ve üretimin verimliliğini artırmayı,

+ Çalışanlarını aktif katılıma özendirmeyi ve açık iletişim ortamı sağlamayı,

+ İç ve dış bağlam çerçevesinde paydaşlarıyla ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmeyi,

+ Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı,

+ Tedarikçilerini desteklemeyi ve geliştirmeyi,

+ Şirketin amaçlarına uygun stratejileri belirlemeyi, gözden geçirmeyi, ölçmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

+ Kaliteli ve Sürdürülebilir Ürün ve hizmetlerini sağlamayı,

+ Çevrenin sürekli korunmasına katkı sağlayarak, küresel kaynakları etkin kullanmayı taahhüt ederiz.

ISO POLİTİKALARI

(Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu)

Şirketimizin hedeflerine ulaşmak ve müşteri beklentilerini karşılamak için ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nce açıkça tanımlanmış olan etkili yönetim kontrollerini uygulamak ve sürdürmek için kararlı bir şekilde çalışırız. Bu kontroller, yetki yönetimi, sorumluluk ve sorunları çözmek için düzeltici önlem alma becerisini içerir.

Ekipman ve personel becerilerinin planlanması ve gözden geçirilmesinin, sözleşme gereklerinin yerine getirilmesini ve imalat başlamadan önce önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlayan bir standarda uygun olduğunu göstermek için ISO standardına sistematik bir yaklaşım kazandık. Müşteri odaklı ve çevreye duyarlı olan, işimizin her alanında performansımızı geliştiren bir üretici olmayı taahhüt ediyoruz.

ISO POLİTİKALARI

(Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu)

Şirketimizin hedeflerine ulaşmak ve müşteri beklentilerini karşılamak için ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nce açıkça tanımlanmış olan etkili yönetim kontrollerini uygulamak ve sürdürmek için kararlı bir şekilde çalışırız. Bu kontroller, yetki yönetimi, sorumluluk ve sorunları çözmek için düzeltici önlem alma becerisini içerir.

Ekipman ve personel becerilerinin planlanması ve gözden geçirilmesinin, sözleşme gereklerinin yerine getirilmesini ve imalat başlamadan önce önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlayan bir standarda uygun olduğunu göstermek için ISO standardına sistematik bir yaklaşım kazandık. Müşteri odaklı ve çevreye duyarlı olan, işimizin her alanında performansımızı geliştiren bir üretici olmayı taahhüt ediyoruz.

ISG POLİTİKALARI

(İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ)

İnterplast Kimya A.Ş. olarak

Entegre Yönetim sistemi çerçevesinde TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile yasal gereklilikler kapsamında;

Bünyemizde meydana gelebilecek iş kazalarını, meslek hastalıklarını önlemek için risk ve fırsat bazlı proaktif yaklaşımımız ile önlemler belirleyip uygulamayı,

Kaza ve olayların kök nedenlerini araştırarak gerekli önlemler almayı, gerekli kaynakları sağlamayı,

İş Sağlığı ve Güvenliği için hedefler belirlemeyi, bu hedeflerin tüm paydaşlar tarafından benimsenmesini sağlamayı, performansının ölçülmesini ve periyodik olarak gözden geçirmeyi

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenli Yönetim sistemlerini etkin uygulamaları ve mesleki yetkinliklerini geliştirmeleri için eğitim ve sertifikasyon programlarına katılımlarını sağlamayı,

İş Sağlığı güvenliği ilkelerimizin benimsenmesi için hizmet alınan alt işveren/tedarikçi firmaların çalışanlarına, stajyerlere yönelik eğitimleri geliştirerek sürdürmeyi,

Takım ruhu, gelişme bilinci ve hep daha iyiye yönelme inancıyla, aktif iletişim sorumluluk ve liderlik anlayışıyla, katılımcılığı sağlayarak güvenlik kültürünü sürekli geliştirme ve iyileştirmeyi,

Tüm paydaşların politikaya uygun, kayıpsız çalışmaya yönelik tüm gerekleri yerine getirmesini sağlamayı taaahüt ederiz.

ISG POLİTİKALARI

(İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ)

İnterplast Kimya A.Ş olarak, Entegre Yönetim sistemi çerçevesinde TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile yasal gereklilikler kapsamında;

Bünyemizde meydana gelebilecek iş kazalarını, meslek hastalıklarını önlemek için risk ve fırsat bazlı proaktif yaklaşımımız ile önlemler belirleyip uygulamayı,

Kaza ve olayların kök nedenlerini araştırarak gerekli önlemler almayı, gerekli kaynakları sağlamayı,

İş Sağlığı ve Güvenliği için hedefler belirlemeyi, bu hedeflerin tüm paydaşlar tarafından benimsenmesini sağlamayı, performansının ölçülmesini ve periyodik olarak gözden geçirmeyi,

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenli Yönetim sistemlerini etkin uygulamaları ve mesleki yetkinliklerini geliştirmeleri için eğitim ve sertifikasyon programlarına katılımlarını sağlamayı,

İş Sağlığı güvenliği ilkelerimizin benimsenmesi için hizmet alınan alt işveren/tedarikçi firmaların çalışanlarına, stajyerlere yönelik eğitimleri geliştirerek sürdürmeyi,

Takım ruhu, gelişme bilinci ve hep daha iyiye yönelme inancıyla, aktif iletişim sorumluluk ve liderlik anlayışıyla, katılımcılığı sağlayarak güvenlik kültürünü sürekli geliştirme ve iyileştirmeyi,

Tüm paydaşların politikaya uygun, kayıpsız çalışmaya yönelik tüm gerekleri yerine getirmesini sağlamayı taahhüt ederiz.

Çevre Politikası

İnterplast Kimya A.Ş. olarak Entegre Yönetim sistemi çerçevesinde TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim sistemi kapsamında;

Kirlenmeyi kaynağında önlemeyi ilk amaç olarak gözeterek atıkları kontrol altına almayı,

Sürekli iyileştirme faaliyetleriyle çevresel etkileri ve doğal kaynak kullanımını azaltmayı, çevre performansını artırmayı,

Çevre boyutlarıyla ilgili yasal ve mevzuat şartlarına, müşteri şartlarına uymayı,

Paydaşların beklentilerine uyum sağlamayı,

Çevre bilincini artırmayı ve şirket olarak topluma örnek oluşturmayı,

Çevre bilincinin gelişmesi için gerekli eğitimleri vermeyi, çalışanları bilgilendirmeyi,

Çevre politikasına uygun olarak stratejiler kapsamında hedef ve performans sistemi uygulamasını,

Risk ve fırsat analizleri yaparak önceden önlemler almayı ve sürekli iyileştirmeyi, taahhüt ederiz.

Çevre Politikası

İnterplast Kimya A.Ş. olarak Entegre Yönetim sistemi çerçevesinde TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim sistemi kapsamında;

+ Kirlenmeyi kaynağında önlemeyi ilk amaç olarak gözeterek atıkları kontrol altına almayı,

+ Sürekli iyileştirme faaliyetleriyle çevresel etkileri ve doğal kaynak kullanımını azaltmayı, çevre performansını artırmayı,

+ Çevre boyutlarıyla ilgili yasal ve mevzuat şartlarına, müşteri şartlarına uymayı,

+ Paydaşların beklentilerine uyum sağlamayı,

+ Çevre bilincini artırmayı ve şirket olarak topluma örnek oluşturmayı,

+ Çevre bilincinin gelişmesi için gerekli eğitimleri vermeyi, çalışanları bilgilendirmeyi,

+ Çevre politikasına uygun olarak stratejiler kapsamında hedef ve performans sistemi uygulamasını,

+ Risk ve fırsat analizleri yaparak önceden önlemler almayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

İnterplast Kimya A.Ş. olarak Entegre Yönetim sistemi çerçevesinde TS ISO 10002 Müşteri ilişkileri yönetim sistemi kapsamında;

Ürün ve hizmet faaliyetlerimizde gelen istekler doğrultusunda müşterileri memnuniyeti sağlamayı ve arttırmayı

Müşterilerinin şikayetlerini ya da taleplerini kolayca iletebileceği ortamı sağlamayı, erişilebilir olmayı,

Şikayetleri ve talepleri adil, şeffaf ve ön yargısız bir şekilde objektif olarak değerlendirmeyi,

Müşteriye geri bildirimlerin mümkün olan en kısa sürede yapılarak müşteri memnuniyetini sağlamayı,

Kuruluşumuzun tüm birimlerinde müşteri memnuniyeti politikamızı anlatmayı, yerleştirmeyi ve sürekliliğini sağlamayı,

Memnuniyetsizliklerin tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirme çalışmaları yapmayı,

Planlama, uygulama, kontrol etme ve sürekli iyileştirme döngüsü içerisinde, müşteri memnuniyeti odaklı bir yaklaşım gerçekleştirmeyi,

Mevcut yasal ve mevzuata dayalı şartları uygulamayı ,

Mali ve işletmeye ait ilgili şartları yerine getirmeyi,

Hizmet sunumunda şeffaf ve esnek olarak gizlilik kurallarına tam uyum sağlamayı,

Müşterilerimizin olumlu veya olumsuz tüm geri bildirimlerini hizmetlerimizi geliştirmek ve daha iyi hizmetler sunabilmek için değerlendirmeyi,

İlgili tüm sektörel, ulusal ve uluslararası mevzuata ve standartlara uymayı,

Yönetim Sistemi gereklerini uygulamayı, sürekliliğini ve gelişmesini sağlamayı taahhüt ederiz.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

İnterplast Kimya A.Ş. olarak Entegre Yönetim sistemi çerçevesinde TS ISO 10002 Müşteri ilişkileri yönetim sistemi kapsamında;

+Ürün ve hizmet faaliyetlerimizde gelen istekler doğrultusunda müşterileri memnuniyeti sağlamayı ve arttırmayı,

+ Müşterilerinin şikayetlerini ya da taleplerini kolayca iletebileceği ortamı sağlamayı, erişilebilir olmayı,,

+ Şikayetleri ve talepleri adil, şeffaf ve ön yargısız bir şekilde objektif olarak değerlendirmeyi,

+ Müşteriye geri bildirimlerin mümkün olan en kısa sürede yapılarak müşteri memnuniyetini sağlamayı,

+ Kuruluşumuzun tüm birimlerinde müşteri memnuniyeti politikamızı anlatmayı, yerleştirmeyi ve sürekliliğini sağlamayı,

+ Memnuniyetsizliklerin tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirme çalışmaları yapmayı,

+ Planlama, uygulama, kontrol etme ve sürekli iyileştirme döngüsü içerisinde, müşteri memnuniyeti odaklı bir yaklaşım gerçekleştirmeyi,

+ Mevcut yasal ve mevzuata dayalı şartları uygulamayı,

+ Mali ve işletmeye ait ilgili şartları yerine getirmeyi,

+ Hizmet sunumunda şeffaf ve esnek olarak gizlilik kurallarına tam uyum sağlamayı,

+ Müşterilerimizin olumlu veya olumsuz tüm geri bildirimlerini hizmetlerimizi geliştirmek ve daha iyi hizmetler sunabilmek için değerlendirmeyi,

+ İlgili tüm sektörel, ulusal ve uluslararası mevzuata ve standartlara uymayı,

+ Yönetim Sistemi gereklerini uygulamayı, sürekliliğini ve gelişmesini sağlamayı taahhüt ederiz.

Araştırma ve Geliştirme

Araştırma ve geliştirme; küresel rekabetin hız kazandığı suni deri kaplama sektöründe öncü olma ve şirketlerin pazarda rakiplerine göre tercih edilebilir durumda olabilmesi için gerekli en önemli alt yapı faaliyetlerindendir.

Interplast, müşterilerin beklentilerinin ötesinde yenilikçi ürünler sunma ve bu özelliğini sürdürebilme adına; AR-GE ve İnovasyon çalışmalarına öncelikli olarak yer vermektedir. Müşterilere daha iyi performansa sahip geniş bir ürün yelpazesi sunabilmek için büyük önem veriyoruz. Bu nedenle, yeni ürün alanlarında bir üst seviyeye çıkmak ve kaynak kullanım oranını artırmak için sürekli olarak kendimizi geliştiriyoruz.

Ar-Ge Birimlerimiz:

POLİMER SENTEZ LABORATUVARI
FİNİŞ VE LAKE GELİŞTİRME LABORATUVARI
UYGULAMA LABORATUVARI
KALİTE KONTROL LABORATUVARI

AR-GE MERKEZİ ONAYI

İyi organize edilmiş ve donanımlı Ar-Ge Departmanı sayesinde, Interplast Temmuz 2018’de T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından resmi bir Ar-Ge MERKEZİ olarak onaylanmıştır.

Sürdürülebilir inovasyon yaklaşımı bilim ve sanayinin birlikte kullanımını gerektirdiğinden, Interplast en büyük ve sürekli yatırımı Ar-Ge Departmanına yapmıştır.

Interplast Ar-Ge Departmanı’nın kapasite ve organizasyonu, çeşitli kamu kurumlarının uzun araştırmaları sonucunda onaylanmıştır:

  • Sürekli gelişen teknik bilgi
  • Ürün ve üretim süreçlerinde sürdürülebilir yenilikler
  • Teknik bilginin uygulamalı sektörde kullanımı
  • Ürün kalitesinde sürekli iyileştirme ve standardizasyon
  • Teknoloji ve inovasyona sağlam yatırım
  • İyi eğitimli insan kaynakları
  • İyi donanımlı Ar-Ge laboratuvarları

AR-GE faaliyetleri, İnterplast‘da sistematik olarak ele alınmakta ve birçok kaynaktan beslenilmektedir. Fikirler elde edildikten sonra değerlendirilerek, stratejik öneme sahip olanları projelendirilmekte, sonrasında ise yeni ürünler/prosesler hayat bulmaktadır.

Her merkezde, bu alanlarda uzmanlaşmış oldukça yetenekli ve tecrübeli tam zamanlı personel istihdam edilmektedir. 50 den fazla teknolojik test cihazı sayesinde, ASTM uluslararası standartlarını baz alarak yaptığımız kalite kontrol testleri yüksek hassasiyet ve doğruluk değerlerine sahiptir.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings